AutismeAandacht

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

Privacyverklaring AutismeAandacht

Als je niet weet wat Autisme precies inhoudt, is het lastig om het te begrijpen, om mensen met Autisme te begrijpen. Het vraagt aandacht en tijd om de juiste ‘aansluiting’ te maken. Kwaliteiten en talenten van mensen met Autisme worden door begrip en juiste benadering gestimuleerd en ontwikkeld. Daar heb je soms hulp en ondersteuning bij nodig. AutismeAandacht helpt vanuit ervaringsdeskundigheid en door visualisatie met het begrijpen van deze vaak onbegrepen groep binnen onze samenleving.

AutismeAandacht vindt het belangrijk deze werkzaamheden met grote zorgvuldigheid uit te voeren. Hierbij is het voor ons vanzelfsprekend ook de nodige aandacht te besteden aan de privacy of je nu ouder, trainer, coach of kind bent.

AutismeAandacht zal in deze privacyverklaring in kaart brengen welke persoonsgegevens er worden vastgelegd, waarom deze gegevens worden gebruikt, welke rechten je als betrokkene kan uitoefenen, hoe lang AutismeAandacht persoonsgegevens bewaart en met welke partijen wij de persoonsgegevens delen en waarom dit nodig is.

Het moet voor jou als betrokkene inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om de persoonsgegevens te verwerken. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

AutismeAandacht draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van de betreffende persoonsgegevens neem dan contact met ons op via ceril@autismeaandacht.nl

Ondersteuning en voorlichting
Je hebt als ouder, trainer of coach contact gezocht met AutismeAandacht, omdat je ondersteuning zoekt hoe om te gaan met Autisme. AutismeAandacht kan jou daarin helpen.

Om hieraan een goede uitoefening te geven heeft zij een aantal persoonsgegevens van jou als betrokkene nodig. Er wordt gevraagd naar voor en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Als het gaat om een organisatie of vereniging zal ook worden gevraagd naar de naam hiervan.

Door een betaling aan AutismeAandacht te doen verstrek jij als betrokkene jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

Er zullen geen bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd. Het kan in sommige situaties zijn dat AutismeAandacht enkele persoonsgegevens van bijvoorbeeld jouw zoon of dochter vastlegt. Dit doen wij enkel als dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
Wij vinden namelijk dat benadering, communicatie en bewustwording centraal moet staan.

Spiegelmoment
AutismeAandacht organiseert ook spiegelmomenten. Deze zijn in beginsel vrijblijvend.
Wij hebben enkel voor het toezenden van informatie hierover jouw naam en emailadres nodig.

Indien je deelneemt aan een spiegelmoment dan wordt er vertrouwelijk omgegaan met de informatie over of van andere deelnemers, zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld. Als deelnemer wordt dan ook van je verwacht dat je vertrouwelijk omgaat met alles wat in de groep waarin je deelneemt wordt gedeeld.

Boekje Autisme en Sport
Het is mogelijk om via de website een boekje Autisme en Sport te bestellen. Je vult hiervoor naam en emailadres in. AutismeAandacht zal deze per post versturen. Hiervoor hebben wij dus ook de betreffende adresgegevens nodig. Deze kunnen per email worden doorgegeven aan ceril@autismeaandacht.nl, indien een bedrag per overboeking wordt betaald.

Door een betaling aan AutismeAandacht te doen verstrek jij als betrokkene jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) andere dienstverleners
AutismeAandacht heeft ook contact met leveranciers. AutismeAandacht heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de dienstverlener verstrekt zij aan AutismeAandacht een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen treden;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, meer specifiek alle werkzaamheden die te maken hebben met de ondersteuning voor autisme in de breedste zin;
  • het versturen van het boekje Autisme en Sport;
  • het afhandelen van betalingen;
  • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaan dan bijvoorbeeld om informeren, service en een eventuele afwikkeling van een klacht;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van AutismeAandacht;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van persoonsgegevens van een betrokkene geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat zonder naam, email dan wel telefoonnummer wij niet met jou in contact kunnen treden. Tevens kan AutismeAandacht zonder persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan haar dienstverlening, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen
Je kunt aangeven dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar ceril@autismeaandacht.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is AutismeAandacht hieraan gehouden.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde emailadres zenden.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat AutismeAandacht persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de aard van de dienstverlening of het contact bewaart. Naam en email van bijvoorbeeld een aanmelding voor het Spiegelmoment zullen na afloop hiervan worden verwijderd,

tenzij je als betrokkene aangeeft graag op de hoogte te willen worden gehouden van een volgend moment.

Ook bij contact via een contactformulier of email, zonder dat er sprake is van betaalde dienstverlening zal na afronding, naam, email en eventueel telefoonnummer of andere persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt worden verwijderd.

AutismeAandacht is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van AutismeAandacht zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Dit ziet voornamelijk op klantgegevens en gegevens van andere dienstverleners bij uitoefening van een overeenkomst.

Mocht je vragen hebben over het bewaren van jouw persoonsgegevens stuur dan een email naar ceril@autismeaandacht.nl

Delen van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen AutismeAandacht en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door AutismeAandacht worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

AutismeAandacht werkt op dit moment met de volgende partijen samen:

Spin in het Web
AutismeAandacht werkt met Spin in het Web samen als het gaat om hosting, domeinregistratie, en onderhoud van de website.

Gmail
Wij gebruiken Gmail als programma om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met je kunnen komen. Dit is een programma wat door Google wordt aangeboden. Zij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Microsoft Onedrive
Vanwege de veiligheid van jouw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is worden gegevens opgeslagen en een back up gemaakt, dit wordt gedaan bij Microsoft Onedrive. Zij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Tevens heeft Microsoft datacentra in Europa laten bouwen en garandeert zij dat data opgeslagen in de Cloud nooit verplaatst zou worden naar datacentra buiten de Europese Unie.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website, www.autismeaandacht.nl en emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt AutismeAandacht geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

AutismeAandacht is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. AutismeAandacht is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld.
Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik maakt van onze website.

Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.autismeaandacht.nl

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers.

Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist. Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

Social media cookies van derden
Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Contact
AutismeAandacht
Kerkenstraat 5
7064 BH Silvolde

Ceril Katuin
ceril@autismeaandacht.nl
06 22006974